आफैमा भर पर्न सिक्नुहोस्

अँध्यारोमा हुँदा तपाईंको छायाले पनि साथ दिदैन । तपाईका नजिकका साथीहरू पनि कमजोरीको क्षणमा तपाईलाई निराश पार्न सक्षम छन्।

आफैमा भर पर्न सिक्नुहोस्

यो संसारमा कसैमा धेरै निर्भर नहुनुहोस ।

अँध्यारोमा हुँदा तपाईंको  छायाले पनि साथ दिदैन ।

आफैमा भर पर्न सिक्नुहोस्!

 तपाईंले यस संसारमा कसैलाई पूर्ण रूपमा विश्वास नगर्नु राम्रो हो। तपाईका नजिकका साथीहरू पनि कमजोरीको क्षणमा तपाईलाई निराश पार्न सक्षम छन्। मानवीय रूपमा सम्भव भएसम्म आत्मनिर्भर बन्न, अरू मानिसहरूमा निर्भर नहुनु महत्त्वपूर्ण छ।

प्रत्येक चोटि जब तपाईं आफ्नो जीवनमा केहिको लागि अरू कसैमा निर्भर हुनुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो जीवनमा केही नियन्त्रण गुमाउनुहुन्छ। अन्य मानिसहरूलाई आफ्नो जीवनको सानो भागमा पनि नियन्त्रण दिएर, तपाईं स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो केही स्वतन्त्रता त्याग्दै हुनुहुन्छ। 

जहिले पनि तपाईंले महत्त्वपूर्ण कुरामा अरू कसैलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईंले आफैलाई कुनै न कुनै रूपमा जोखिममा राख्नुहुन्छ।

यसकाे बारेमा सोच्नुहोस ।

आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरूको साँच्चै ख्याल राख्न अरूलाई विश्वास गर्नु, वा तपाईंको जीवनमा ठूलो असर पार्ने मामिलाहरूको हेरचाह गर्न अरूमा निर्भर हुनु, तपाईंको तर्फबाट अल्छी मात्र होइन, तर यो एक जोखिमपूर्ण उद्यम हो। प्रत्येक योद्धाको लागि एक स्वतन्त्र आत्मा बिल्कुल आवश्यक छ; तपाईंले आफैमा निर्भर हुन सिक्नुपर्छ।

म तपाईंलाई अनुभवबाट भन्न सक्छु, तपाईंले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नेहरूले पनि तपाईंलाई निराश पार्नुहुनेछ। मानिसहरू मानिसहरू हुन्; तिनीहरूको कमजोरीका क्षणहरू छन्। मानिसहरू परिवर्तन हुन्छन्, अलग हुन्छन्, र धेरै भावना र समस्याहरू छन्। यो संसारमा कसैमा धेरै निर्भर नहुनुहोस !

योद्धाको बाटो सकेसम्म स्वतन्त्र हुनु हो। अरूमा निर्भर हुनु तपाईंको जीवनमा दुर्लभ घटना हुनुपर्छ।

आफैमा भर पर्नुहोस्!

अल्छी हुन छोड्नुहोस्, उठ्नुहोस् र आत्मनिर्भर हुनको लागि सिक्न आवश्यक पर्ने जुनसुकै सीपहरू सिक्नुहोस्।

तपाईं आफ्नो लागि के गर्न सक्नुहुन्छ अरूमा भर पर्न रोक्नुहोस्!