गुनाशो

मेरो तिमी सङको गुनाशो मेरो तिमी प्रतिको चासो

गुनाशो


  
मेरो तिमी सङको गुनाशो
मेरो तिमी प्रतिको चासो
कसरी लेखौ म आज
लाग्छ तिमीसङनै लाज
 
 साथ खोज्दा हराउछौ
 स साना कुरामै कराउछौ
 येसो खुसी भयेको हुन्छु,
 घाउ बनी चराउछौ      
    
म थोरै खुसीमा रम्न चाहन्छु
मायाको दुखैमा जम्न चहन्छु
 मलाई केबल तिमी साथ देउ
यो हाथ समाउने त्यो हात देउ