मेरो खुसी आगोलेझैं, जलाउने तिमी को हौ?

उठाउँदै थिएँ उजाड बस्तीमा एउटा घर भेल बनी बस्ती , बगाउने तिमी काे हाै?

मेरो खुसी आगोलेझैं, जलाउने तिमी को हौ?

मेरो खुसी आगोलेझैं, जलाउने तिमी को हौ?

थाहै नदिई डढेलो, लगाउने तिमी को हौ?

सक्छौ ? आऊ प्रहार गर आएर सामुन्ने

पर्दा पछाडी  छुरा, चलाउने तिमी को हौ?

 उठाउँदै थिएँ उजाड बस्तीमा एउटा घर

भेल बनी बस्ती , बगाउने  तिमी को हौ?

सकाओैं अब दुष्मनी आउ गला मिलाओैं

भेष  बदल्दै लुक्दै लुक्दै आउने तिमी को हौ

मेरो खुसी आगोलेझैं, जलाउने तिमी को हौ?

थाहै नदिई डढेलो, लगाउने तिमी को हौ?